Impessum

Verantwoordelijk voor de inhoud

SmileCamp S.r.l.
Via Garibaldi n.19
37121 Verona
Italië

VAT number: 04159850231
Share capital: € 10.000,00 i.v.
Numero REA VR: 397104
Email PEC: smilecamp@legalmail.it

Generaal agent:
TiPisj Travel B.V.
Oude Fabriekstraat 1
3812 NR Amersfoort, Nederland
KvK nummer 67704689

afhandeling van geschillen

Op grond van Verordening (EU) nr. 524/2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen zullen consumenten vanaf 9 januari 2016 geschillen met ondernemers in verband met onlineaankoopovereenkomsten of onlinedienstenovereenkomsten buitengerechtelijk kunnen beslechten via een onlineplatform (OS-platform). Als u met ons een dienstverleningsovereenkomst hebt gesloten (dit is het geval als wij voor u diensten van derden als reisagent regelen), zijn deze bepalingen van toepassing. Dit platform is opgezet door de Europese Commissie en wordt met name via het portaal "Uw Europa" (https://europa.eu/youreurope/citizens/index_nl.htm) beschikbaar gesteld.

N.B.: Volgens de Europese Commissie is het OS-platform sinds 15 februari 2016 beschikbaar voor consumenten: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ons e-mailadres is dat: info@smilecamp.de

Wij nemen niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitrage-instantie voor consumenten.