Impessum

Verantwoordelijk voor de inhoud

Reisagent:
SmileCamp GmbH
Daimlerstr. 9
41564 Kaarst
Germany

Fon:+49 (0)2131 406 79 72
Fax: +49 (0)2131/40 679 79
Email: info@smilecamp.eu
VAT number: DE308968644
HRB 18851 Amtsgericht Neuss
Manager: Barbara Goller

afhandeling van geschillen

Op grond van Verordening (EU) nr. 524/2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen zullen consumenten vanaf 9 januari 2016 geschillen met ondernemers in verband met onlineaankoopovereenkomsten of onlinedienstenovereenkomsten buitengerechtelijk kunnen beslechten via een onlineplatform (OS-platform). Als u met ons een dienstverleningsovereenkomst hebt gesloten (dit is het geval als wij voor u diensten van derden als reisagent regelen), zijn deze bepalingen van toepassing. Dit platform is opgezet door de Europese Commissie en wordt met name via het portaal "Uw Europa" (https://europa.eu/youreurope/citizens/index_nl.htm) beschikbaar gesteld.

N.B.: Volgens de Europese Commissie is het OS-platform sinds 15 februari 2016 beschikbaar voor consumenten: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ons e-mailadres is dat: info@smilecamp.de

Wij nemen niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitrage-instantie voor consumenten.